Εργαστείτε στην Αναβίωση!

Στην Αναβίωση επενδύουμε στο έμψυχο δυναμικό λειτουργώντας με ανθρωποκεντρικά συστήματα, τα οποία προάγουν την επαγγελματική ανάπτυξη των εργαζομένων, δημιουργούν ένα κλίμα ασφάλειας, αξιοκρατίας, ομαδικότητας και ανταποδοτικότητας. Η δύναμή μας ανερχεται σε 82 εργαζoμένους διαφόρων ειδικοτήτων που ενστερνίζονται την εταιρική μας φιλοσοφία και δεσμεύονται να την τηρούν με ευθύνη προς τους συναδέλφους τους, τους φιλοξενούμενους του Κέντρου και τους συγγενείς τους.

Εάν επιθυμείτε να εργαστείτε στην Αναβίωση μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (πατήστε εδώ). Σε περίπτωση που η εταιρία σας κρίνει κατάλληλο υποψήφιο θα κληθείτε για συνέντευξη.