Кариера във Анавиоси!

Във анавиоси инвестираме в персонала, работейки с антропоцентрични системи, които за професионалното развитие на служителите и създават климат на сигурност, групова работа и взаимодействие. Персоналът ни се състои от 82-ма служители от различни специалности, които приемат фирмената ни философия и се ангажират да я следват отговорно в отношението си към колегите си, към гостите на Центъра и към техните роднини.

Ако желаете да работите във Възраждане можете да изпратите автобиографията си в отдел Човешки ресурси (натиснете тук). В случай че Ви сметнем за подходящ кандидат ще бъдете повикан за интервю.