Транспортен екип

За придвижването на болните от и до Центъра и за успешното справяне на спешните случаи имаме напълно оборудвана линейка и специално подготвен ван придвижване на пациенти с увреждания с рампа за болни на количка. Транспортният екип се състои от специализирани дипломирани парамедици. За незабавно обслужване се обадете на отдел Прием и обслужване на пациенти (25210-95695 или 25210-95001)