Get Adobe Flash player
Programs
Diseases we treat
Health units


Услуги
« Върнете се назад
Центърът за възстановяване „Анавиоси“ за 3-те си години функциониране е помогнал на повече от 1 500 души да преодолеят комплексните проблеми, пре-дизвикани от някое заболяване, нараняване или какъвто и да е друг случай, изискващ възстановяване. Днес продължаваме да предоставяме нашите услуги с нови програми и с непрекъснато подобряване на същите, целейки винаги по-качествено лечение и цялостна интервенция.