Εργονομική παρέμβαση στο χώρο διαβίωσης
« Επιστρέψτε πίσω
Από την Δευτέρα 12 Μαρτίου το κέντο Αποκατάστασης Αναβίωση ξεκινάει την εξατομικευμένη υπηρεσία εργονομικής παρέμβασης στους χώρους διαβίωσης.

Η διαβίωση των ανθρώπων με ειδικές ικανότητες τόσο στην κατοικία τους όσο και στο χώρο εργασίας τους αποτελεί πρωταρχικό δικαίωμα κάθε ανθρώπου για αξιοπρεπή ποιότητα ζωής. Αρχικά στην εσωτερική νοσηλεία με την εργοθεραπεία το άτομο μαθαίνει πως να είναι αυτόνομο και ενργό στο κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον. Εξίσου σημαντική είναι επίσης η μέριμνα για την υγειηνή, άνετη και ασφαλή καθημερινότητα και την αποφυγή επιδείνωσης της κατάστασης, περιθωριοποίησης ή ακόμα και του κινδύνου ενός τραυματισμού.

Την επιτέλεση του έργου της εργοθεραπευτικής αλλά και της ούσιας της αποκατάστασης που δεν είναι άλλη από την κοινωνική επανένταξη στον μέγιστο βαθμό συμπληρώνει η μονάδα παρέμβασης στον χώρο διαβίωσης. Εξειδικευμένοι εργοθερπευτές προτείνουν και σχεδιάζουν την κατοικία, εκπαιδεύουν τον ασθενή στις καθημερινές του μετακινήσεις (αυτοκίνητο, ακίνηση σε σκάλες στον δρόμο) αλλά και στην εργασία του, ώστε το άτομο να μπορεί να είναι αυτόνομο σε όλες τις δραστηριότητες της καθημερινής του ζώης.