Αποκατάσταση καρκινοπαθών
« Επιστρέψτε πίσω
Από την 1ή Νοεμβρίου το Κέντρο Αποκατάστασης Αναβίωση εγκαινιάζει το πρώτο εξειδικευμένο θεραπευτικό τμήμα αποκτάστασης καρκινοπαθών στην Ελλάδα.

Όσο προχωράμε στον 21ό αιώνα το προσδόκιμο επιβίωσης σε πολλές μορφές καρκίνου, έχει αυξηθεί σημαντικά. Περίπου το 60% των νέων ασθενών που διαγινώσκεται ο καρκίνος έχουν προσδόκιμο επιβίωσης μεγαλύτερο από πέντε χρόνια. Ωστόσο τα αποτελέσματα του καρκίνου ως νόσο, σε συνδυασμό με την τοξικότερη αλλά και μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας θεραπεία, επηρεάζουν πολλές λειτουργίες. Απόροια των παραπάνω είναι η στροφή στην βελτίωση της ποιότητας της ζώης.

Η αποκτάσταση σήμερα είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που στοχεύον στη διατήρηση της ποιότητας της ζωής λειτουργώντας σε ολιστικό επίπεδο πάνω στον ασθενή. Η λειτουργικότητα του ατόμου τόσο σε κινητικό επίπεδο, σε επίπεδο αυτοεξυπηρέτησης όσο και επικοινωνίας, συνδυάζοντας ακόμα και την ψυχοκοινωνική θεραπεία, είναι άμεση προτεραιότητα και η αποκατάσταση κρίνεται αδιαμφισβήτητα αναγκαία.

Η "Αναβίωση" πρωτοπορόντας και σε συνεργασία με ειδικό ιατρό Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης εξειδικευμένο στην αποκατάσταση καρκινοπαθών, δημιούργησε μια θεραπευτική ομάδα όλων των ειδικοτήτων της αποκατάστασης (Φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, υδροθεραπευτές, λογοθεραπευτές, Ψυχολόγοι, διατροφολόγοι) η οποία θα στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ασθενούς.

Μπορείτε να ζητήσετε την βοήθεια μας στις παρακάτω περιπτώσεις:
Α) Λεμφοίδημα μετά από εξαίρεση λεμφαδενών
Β) Εκτεταμένη μυϊκή αδυναμία
Γ) Πόνος χρονίου σπλαχνικού ή νευροπαθητικού