Συχνές ερωτήσεις (F.A.Q)

Ποιοί παρέχουν υπηρεσίες σε ενα Κέντρο αποκατάστασης;
Η προσέγγιση του ασθενούς σε ένα Κέντρο Αποκατάστασης είναι ολιστική. Ολιστική σημαίνει ότι εξετάζει ξεχωριστά την περίπτωση του κάθε ασθενούς και τον θεραπεύει μέσα από μια διαδικασία αξιολόγησης από πολλές ειδικότητες λειτουργών υγείας. Η συνεργασία αυτών των επιστημονικών ομάδων έχει ως αποτέλεσμα την μεγαλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργική αποκατάσταση του ασθενούς. Στην 'Αναβίωση' ο Φυσίατρος, εξειδικευμένος ιατρός στην Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση, είναι ο διευθύνων της επιστημονικής ομάδας, η οποία περιλαμβάνει: Ιατρούς, Νοσηλευτές, Φυσικοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Λογοθεραπευτές, Ψυχολόγους, Διαιτολόγους, και άλλο βοηθητικό κλινικό προσωπικό.

Πότε μπορεί να ξεκινήσει κάποιος αποκατάσταση;
Tα στοιχεία δείχνουν ότι όσο νωρίτερα ξεκινήσει κάποιος αποκατάσταση, τόσο καλύτερα είναι τα αποτελέσματα της θεραπείας. Γι αυτόν τον λόγο το κέντρο υποδοχής των ασθενών αλλά και όλοι οι λειτουργοί υγείας σε συνεργασία με τους παραπέμποντες ιατρούς αλλά και τις δομές νοσηλείας κάνουν ότι μπορούν για να ξεκινήσει η αποκατάσταση το νωρίτερο δυνατό. Η εισαγωγή στην 'Αναβίωση' βασίζεται στο ιατρικό ιστορικό και την ικανότητα του ασθενούς να εκτελέσει το πρόγραμμα αποκατάστασης προσδοκώντας βελτίωση της παρούσας κατάστασης.