Εκπαίδευτικά προγράμματα Φυσικοθεραπείας

« Επιστρέψτε πίσω
  • Ενδοεταιρικό σεμινάριο εκπαίδευσης στην ατνιμετώπιση των αγγειακών εγκεφαλικών επισοδείων (Τρίτη 21 Φεβ. 2012).
  • Σεμινάριο μεθόδυ Halliwick. Μέθοδος ασφαλούς κολύμβησης σε άτομα με αναπηρίες (29,30 Σεπτεμβρίου & 6,7 Οκτωβρίου 2012)