Εκπαίδευση

Η επιτυχία της Aναβίωση βασίζεται στην υψηλή απόδοση των εργαζομένων κι αυτή με τη σειρά της στην ποιοτική και συνεχή εκπαίδευση. Ακολουθώντας την παραπάνω αξία δημιουργήσαμε το Τμήμα Έρευνας-Εκπαίδευσης Ανθρώπινου Δυναμικού, το οποίο είναι υπεύθυνο να σχεδιάζει, να προτείνει και να διοργανώνει ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα για το προσωπικό του Κέντρου.

Η εκπαίδευση ξεκινάει από την πρώτη μέρα εργασίας στην Αναβίωση. Βασική πεποίθησή μας είναι, πως κάθε εργαζόμενος θα πρέπει να εμπεδώσει πρωτίστως, και στη συνέχεια να μεταδώσει τη φιλοσοφία της εταιρείας μας, υπηρετώντας το πλάνο ασφάλειας και ποιότητας που εφαρμόζουμε.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ