Обучение

Успехът на АНАВИОСИ се основава на високата продуктивност на служителите, а тя от своя страна на качественото и непрекъснато обучение. Следвайки тази зависимост, създадохме Отделът по подбор-обучение на служители, който е отговорен за подготвянето, предлагането и организирането на изследователски и образователни програми за персонала на Центъра.

Обучението започва от първия работен ден в АНАВИОСИ. Уверени сме, че всеки служител трябва първо да усвои и след това да предава фирмената ни философия, следвайки програмата за сигурност и качество, която прилагаме.

ПРОГРАМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ